Miljö

Miljöpolicy

Arbetet för en bättre miljö är ett måste för hela samhället, också för oss som leverantörer i den grafiska branschen. Flertalet av våra samarbetspartners har som regel de olika certifieringar som erhållits av ihållande miljöarbete över tid och tillsammans strävar vi ständigt efter att göra vårt

avtryck i samhället så skonsamt för klimatet som möjligt.


Som oftast används kommunala medel mellan möten och vi reser primärt med tåg eller

möjligen bil längre sträckor. Flyg undviks in i det längsta. Vi ser även att övergången till

en mer vegetarisk kost är nödvändig för både miljön och de egna hälsoaspekterna

och uppmanar alla att aktivt göra ett bra val för både djur, natur och för dig själv.