Tryckterminologi

Info / Tryckterminologi

FORMATGUIDE

FALS OCH BIG

     Enkelfals                                        Rullfals                                       Dragspel                                          Altarskåp

     Z-fals                                              Korsfals                                     Parallellfals                               Stängt altarskåp

KUVERT, MÅTT & FÖNSTERPLACERING